ติดต่อสอบถามได้ที่

ที่อยู่

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161เบอร์ติดต่อ

ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
อีเมล์: manas.ko@wu.ac.th
โทร 075-672137

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
อีเมล์: maneerut.sr@wu.ac.th
โทร 075-672104-05

ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
อีเมล์: nutjaree.je@wu.ac.th
โทร 075-672193เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08:30 AM - 4:30 PM   (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เสาร์ - อาทิตย์

ปิด

แผนที่เดินทาง