รถยนต์เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึงนครศรีธรรมราช หรือถึงอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 780 กิโลเมตร

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 1690, 0 2220 4334 สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
โทร. 0 7535 6364, 0 7534 6129 หรือ www.railway.co.th
เวลาการเดินรถไฟ http://www.railway.co.th/checktime/checktime.asp

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2434 7868, 0 2435 1196
สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 1125, 0 7535 6781
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://home.transport.co.th


เครื่องบิน มีเที่ยวบินไป - กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน

               

หมายเหตุ
วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2559


@ แผนที่การเดินทาง