ถ้าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมส่งผลงาน จะได้รับสิทธิเข้าร่วมงานเลี้ยงรวมทั้งการรับรองและคืนสู่เหย้า โดยอัตโนมัติ  โดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนคืนสู่เหย้าที่เมนู ลงทะเบียนคืนเหย้าอีก

กำหนดการรับบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับเต็ม

เปิดรับบทคัดย่อและความวิจัยวิจัยฉบับเต็ม
Abstract and Full Paper Submission Deadline
15 ก.พ. 2560
15 February 2017
แจ้งผลการพิจารณาตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย รอบแรก
Abstract Acceptance Notification
1 มี.ค. 2560
1 March 2017
ผู้นำเสนอส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่แก้ไขแล้ว
Full Paper Revision Deadline
31 พ.ค. 2560
31 May 2017

ประเภทการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม

ประเภทการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.59 วันที่ 15 ม.ค.60 2,0002,500
ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.60 วันที่ 1 มี.ค.60 2,5003,000
ลงทะเบียนล่าช้า และ ลงทะเบียนหน้างาน 3,000-
นักศึกษา 1,0001,000
REGISTRATION FEES AND PAYMENTS (INTERNATIONAL CONFERENCE)
Regular fees (15 November- 1 March 2017) 150 U$200 U$
Student fees (16 November- 1 March 2017) 100 U$150 U$

การชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงินผ่าน Electronic Bank Transfer
ชื่อธนาคาร : ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อบัญชี : โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์
เลขที่บัญชี : 020180975540
Swift Code: GSBATHBK
ติดต่อ Dr. Phuangthip Bhoopong
E - mail: medtech.wu@gmail.com
Tel: +66 936415546, +66 7567-2104
เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ Login เข้าระบบเพื่อแจ้งการชำะเงิน และแนบไฟล์สลิปการโอนผ่านระบบ จาก อีเมลและรหัสผ่าน